Jan KonopackiMarcjanna P¹czkowska

Adam KonopackiEmilia Zagórowska

Feliks Bronislaw Konopacki

Do³±czone strony
Rodzeństwo:
Lucyna Konopacka
Stanis³aw Micha³ Konopacki
Feliks Konopacki
Sabina Genowefa Konopacka
Jan Franciszek Konopacki
Adam Szczepan Konopacki
Helena Anna Konopacka
Feliksa Antonina Konopacka
Anastazja Konopacka
Franciszek Boleslaw Konopacki
Feliks Bronislaw Konopacki
  • Urodzony: 26.12.1884, Rozenek, parafia Dabrowa, Polksa
  • Zmar³: 21.05.1887, Kotuszew, parafia Dabrowa, Polska


  • Generated by GreatFamily 1.1 - FREEWARE