Jan KonopackiMarcjanna P¹czkowska

Adam KonopackiEmilia Zagórowska

Adam Szczepan Konopacki

Do³±czone strony
Rodzeństwo:
Lucyna Konopacka
Stanis³aw Micha³ Konopacki
Feliks Konopacki
Sabina Genowefa Konopacka
Jan Franciszek Konopacki
Helena Anna Konopacka
Feliks Bronislaw Konopacki
Feliksa Antonina Konopacka
Anastazja Konopacka
Franciszek Boleslaw Konopacki
Adam Szczepan Konopacki
  • Urodzony: 25.12.1878, Rozenek, parafia Dabrowa, Polska
  • Zmar³: 31.12.1878, Rozenek, parafia Dabrowa, Polska


  • Generated by GreatFamily 1.1 - FREEWARE