Jan KonopackiMarcjanna P¹czkowska

Adam KonopackiFranciszka Frac

Jan Franciszek Konopacki

Do³±czone strony
Rodzeństwo:
Lucyna Konopacka
Stanis³aw Micha³ Konopacki
Feliks Konopacki
Sabina Genowefa Konopacka
Adam Szczepan Konopacki
Helena Anna Konopacka
Feliks Bronislaw Konopacki
Feliksa Antonina Konopacka
Anastazja Konopacka
Franciszek Boleslaw Konopacki
Jan Franciszek Konopacki
  • Urodzony: 5.05.1899, Kotuszów, parafia D±browa, Polska
  • Zmar³: 5.04.1900, Kotuszów, parafia D±browa, Polska


  • Generated by GreatFamily 1.1 - FREEWARE