Ignacy Matuszewski

Ignacy Matuszewski
  • Urodzony: 10.09.1891, Warszawa, Polska
  • Żona Halina Konopacka, ślub 1928
  • Zmarł: 3.08.1946, New York, Stany Zjednoczone

    pict866.jpg [149x193]
    Dyplomata i minister skarbu Rzeczypospolitej. W latach 1931-1936 wchodził w skład redakcji Gazety Polskiej (czołowego organu prasowego obozu sanacji) i wkrótce stał się jednym z jej czołowych publicystów. W czasie kampanii wrześniowej 1939 roku kierował ewakuacją złota Banku Polskiego do Paryża. Przyjęty do wojska, ale równocześnie - z powodów politycznych - wysłany na bezterminowy urlop, po kapitulacji Francji przedostał się przez Hiszpanię i Portugalię do Stanów Zjednoczonych, dokąd przybył we wrześniu 1941 roku i osiadł w Nowym Jorku. Nalezał tam do grona inicjatorów powołania Komitetu Narodowego Amerykanów Pochodzenia Polskiego (czerwiec 1942 roku), był czołowym ideologiem nowej organizacji i redaktorem jej Biuletynu Organizacyjnego. Po powołaniu Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce z siedzibą w Nowym Jorku w lipcu 1943 roku został zastępcą przewodniczącego, zaś od października 1944 roku do śmierci zajmował stanowisko wiceprezesa Instytutu.


  • Generated by GreatFamily 1.1 - FREEWARE