Walenty Skalski

Do³±czone strony
Matka:
Salomea Pietraszczyk

Dzieci:
Józefa Skalska
Walenty Skalski
  • Urodzony: 1767, Górki, Tuszyn, Polska
  • Zwi±zany z Salome± Pietraszczyk
  • Zmar³: 20.05.1852, Górki Duze, Tuszyn, Polska


  • Generated by GreatFamily 1.1 - FREEWARE